توجه به توليد داروي با كيفيت و اطمينان از استمرار آن در هر شرايط ، يكي از دغدغه‌هاي واقعي دلسوزان هر كشور محسوب مي‌گردد.زيرا هر فرهنگي كه داراي ماهيت واقعي دولت –ملت باشد هميشه در معرض هجوم و يا تحريم است و در شرايط وقوع بحران نه تنها امكان حذف دارو از سبد عرضه به مردم مقدور نمي‌باشد ، بلكه مصرف آن به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد. بدين لحاظ و به سبب اهميت حركت در مسير توليد مواد موثره دارويي از اواسط دهه 60 چند شركت جهت توليد اين مواد تاسيس گرديدند . پس از يك دوره كوتاه‌مدت از اواخر دهه 70 با سياست‌هاي حمايتي مناسب دولت شركت‌هاي خصوصي متعددي در زمينه توليد مواد موثره دارويي به اين جمع پيوستند. اين شركت‌ها در حال حاضر علاوه بر توليد بيش از 110 قلم از مواد موثره دارويي و شيميايي و قريب به تمام ملزومات مورد نياز بسته‌بندي دارويي ،بيش از 70 درصد از اقلام مورد نياز صنعت داروسازي داخـلي را تـامين مي‌كنند.
رشد قابل ملاحظه اين صنعت در ده سال گذشته مرهون سياست‌گذاري‌هاي صحيح معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و تلاش گسترده و شبانه‌روز مديران و صنعت‌كاران و دست‌اندر‌كاران كارخانجات مي‌باشد.
اين صنعت با توجه به اينكه مواد توليدي آنها با نظام سلامت جامعه سروكار دارد و بيماران در شرايط نياز جسماني از تـوليدات آنـها بـهره مي‌بـرنـد متـعهد هستـند مستـمراً در افــزايش كيفيت محصول فراتـر از استانـداردهاي ابــلاغـي (cGMP) تلاش نمايند تا ضمن رضايت دائم مصرف‌كنندگان ،امكان ورود مواد دارويي بي‌كيفيت و تهيه شده در شرايط غير‌استاندارد از منظر GMP در كشورهاي خارجي مسدود گردد.اين تعهد حرفه‌اي ، علاوه بر توسعه علوم و فنون روز‌آمد(High tech ) در داخل كشور و اشتغال فرزندان تحصيل‌كرده ايراني ،موجب صيانت از ملت در زمان‌هاي بحران خواهد گرديد .

Ads